ქ. ფოთის მერიის თანამშრომლების პრემიები

2013  წელს მერიის თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-076.pdf

მოთხოვნა

opd0314-076პრემიები თანამშრომლების.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.03.2014 ქ. ფოთის მერიის თანამშრომლების პრემიები ფოთის მერია

   opd0314-076პრემიები თანამშრომლების.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია