ქალაქ ფოთის მერისა და მისი მოადგილეების პრემიები

2013 წელს მერის და  მისი მოადგილეების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ მიღებული  პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-076.pdf

მოთხოვნა

opd0314-076მერის და მისი მოადგილეების პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.03.2014 ქალაქ ფოთის მერისა და მისი მოადგილეების პრემიები ფოთის მერია

   opd0314-076მერის და მისი მოადგილეების პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია