ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა

2013 წელს აუდიტორული შემოწმებების შედეგების ამსახველი ინფორმაციის სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის შემთხვევების რაოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0114-20.pdf

მოთხოვნა

opd0114-20აუდიტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.02.2014 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   opd0114-20აუდიტი.pdf

უარი