ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები

სამინისტროს ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე 2013 წელს გაწეული ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (გთხოვთ მიუთითოთ  შესაბამის  თანამდებობის  პირზე ან თანამშრომელზე დროებით მფლობელობაში გადაცემულ ავტომანქანაზე გაწეული მომსახურების სახე, თანხის ოდენობა და მომსახურების პერიოდი; ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0114-20.pdf

მოთხოვნა

opd0114-20ავტომობილები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.02.2014 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   opd0114-20ავტომობილები.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია