ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამივლინებო ხარჯები

2013 წელს თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა და ქვეყნის მითითებით 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები მივლინებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-024.docx

მოთხოვნა

opd0314-024.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.03.2014 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამივლინებო ხარჯები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

   opd0314-024.pdf

უარი