სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-016.pdf

მოთხოვნა

opd0314-016ბიუჯეტის შესრულება.pdf

პასუხი

opd0314-016ბიუჯეტის ანგარიში.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.03.2014 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

   opd0314-016ბიუჯეტის შესრულება.pdf
   opd0314-016ბიუჯეტის ანგარიში.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია