მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს როუმინგის ხარჯები

2013 წელს  თანამდებობის პირების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული  ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-022.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-022როუმინგი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.03.2014 მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს როუმინგის ხარჯები მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

   OPD0214-022როუმინგი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია