ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება

2013 წელს მაკონტროლებელი (როგორც შიდა უწყებრივი, ისე გარე) ორგანოების მიერ შემოწმებით გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებათა ნუსხა (მათი მოკლე აღწერილობის მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-031.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-031დარღვევები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.02.2014 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

   OPD0214-031დარღვევები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია, ათდღიანი ვადის მოთხოვნა