საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლისაგან" საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის მე-13 პრიმა მუხლის აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

86.14.pdf

მოთხოვნა

86.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.03.2014 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლისაგან" საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის მე-13 პრიმა მუხლის აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

   86.14pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია