ბათუმის იუსტიციის სახლის მშენებლობის ხარჯები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის  მიერ ბათუმის იუსტიციის სახლის მშენებლობისთვის  705 000 ევროს (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით)  გამოყოფის  შესახებ ინფორმაცია (საფუძვლები, თანხის წყარო) და შესაბამისი სამართლებრივი  აქტის ასლი.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.10.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1013003Request.pdf

მოთხოვნა

OPD1013003Reply.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.11.2013 ბათუმის იუსტიციის სახლის მშენებლობის ხარჯები სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

   OPD1013003Reply.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია