საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა თბილისის განვითარების ფონდიდან ქ.თბილისში გუდიაშვილის მოედნის და მის მიმდებარედ არსებული შენობების რეაბილიტაციის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.01.2014

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

20-14.pdf

მოთხოვნა

18-14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.02.2014 პასუხი ქ.თბილისში გუდიაშვილის მოედნის და მის მიმდებარედ არსებული შენობების რეაბილიტაციის შესახებ თბილისის მერია

   18-14 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია