საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა მთავრობის კანცელარიიდან 2012წლის 01ოქტომბრიდან მიღებული განკარგულებების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.07.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

287.pdf

მოთხოვნა

287_1 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.08.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა მთავრობის კანცელარიიდან 2012წლის 01ოქტომბრიდან მიღებული განკარგულებების შესახებ საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   287_1 pas.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა