საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამიონისტროდან" შეძენილი ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

45.14.pdf

მოთხოვნა

45.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.02.2014 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამიონისტროდან" შეძენილი ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   45.14 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია