საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ბათუმის მერიიდან იმ ობიექტების შესახებ რომლებსაც 2009/13წლებში მოეხსნა კულტურული ძეგლის სტატუსი

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

253.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა