პრივატიზებულ საწარმოთა შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ekonomikis_saministros.pdf

მოთხოვნა

ekonomikis_saministro.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.02.2014 პრივატიზებულ საწარმოთა შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   ekonomikis_saministro.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია