საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

227.pdf

მოთხოვნა

227 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.06.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   227 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია