საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

214.pdf

მოთხოვნა

214.1 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.06.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   214.1 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია