საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან საწვავითა და კავშირგაბმულობით სარგებლობის მიზნით,თანხის გაცემის წესის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

197.pdf

მოთხოვნა

197.pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.06.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან საწვავითა და კავშირგაბმულობით სარგებლობის მიზნით,თანხის გაცემის წესის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   197.pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია