საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან 2012წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ უწყების მიერ გაწეული დანახარჯების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

192.pdf

მოთხოვნა

192 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.06.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან 2012წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ უწყების მიერ გაწეული დანახარჯების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   192 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია