საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ბათუმის საკრებულოდან ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამასთან დაკავშირებით საკრებულოს მიერ მიღებული განკარგულებების შესახებ 2013წლის 31იანვრიდან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

191.pdf

მოთხოვნა

191 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.06.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ბათუმის საკრებულოდან ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამასთან დაკავშირებით საკრებულოს მიერ მიღებული განკარგულებების შესახებ 2013წლის 31იანვრიდან ბათუმის მერია

   191 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია