საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების შესახებ 2012წლის 1 ოქტომბრიდან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

189.pdf

მოთხოვნა

189.13pas გაგრძელება.pdf

პასუხი

189.13pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.11.2013 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების შესახებ 2012წლის 1 ოქტომბრიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   189.13pas გაგრძელება.pdf
   189.13pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია