საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ბათუმის მერიიდან ,,ოპერისა და ბალეტის სახლის' მშენებლობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

184.pdf

მოთხოვნა

184 pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.06.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ბათუმის მერიიდან ,,ოპერისა და ბალეტის სახლის' მშენებლობის შესახებ ბათუმის მერია

   184 pas.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია