საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ბათუმის მერიიდან შპს ,,გეა ჯგუფის'მიერ საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

182.pdf

მოთხოვნა

182 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.06.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ბათუმის მერიიდან შპს ,,გეა ჯგუფის'მიერ საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობის შესახებ ბათუმის მერია

   182 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია