საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორ მაგთიკომისაგან" უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.12.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

478.pdf

მოთხოვნა

478 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.12.2013 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორ მაგთიკომისაგან" უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

   478 pas.pdf

უარი