საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორ ბილაინისგან" უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.12.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

476.pdf

მოთხოვნა

476 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.12.2013 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორ ბილაინისგან" უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

   476 pas.pdf

უარი