საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოსგან" საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.11.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

453.22.pdf

მოთხოვნა

453.22. pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.11.2013 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოსგან" საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ სურსათის ეროვნული სააგენტო

   453.22. pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია