საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკის სამინისტროდან სოფ .ხვავაში სასოფლო-სამეურნეო მიწის პრივატიზების მიზნით 2011 წლის 26 აპრილს ჩატარებული აუქციონის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

03.04.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

170.13.pdf

მოთხოვნა

170.1pas.pdf

პასუხი

170.2 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.04.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკის სამინისტროდან სოფ .ხვავაში სასოფლო-სამეურნეო მიწის პრივატიზების მიზნით 2011 წლის 26 აპრილს ჩატარებული აუქციონის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   170.1pas.pdf
   170.2 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია