საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან" ქ. თბილისში მ. აბდუშელიშვილის ქ. #1-ში მდებარე პრეზიდენტის სასახლის მშენებლობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი3

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.11.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

446.pdf

მოთხოვნა

446.1 pas.pdf

პასუხი

446pas.pdf

პასუხი

446 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.11.2013 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "სახელმწიფო ქონეის ეროვნული სააგენტოდან" ქ. თბილისში მ. აბდუშელიშვილის ქ. #1-ში მდებარე პრეზიდენტის სასახლის მშენებლობის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   446.1 pas.pdf

უარი
18.11.2013 პასუხი #2 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან" ქ. თბილისში მ. აბდუშელიშვილის ქ. #1-ში მდებარე პრეზიდენტის სასახლის მშენებლობის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   446pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
13.11.2013 პასუხი #1 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან" ქ. თბილისში მ. აბდუშელიშვილის ქ. #1-ში მდებარე პრეზიდენტის სასახლის მშენებლობის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   446 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია