საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

148.13.pdf

მოთხოვნა

148.1pas.pdf

პასუხი

148.2 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.03.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   148.1pas.pdf
   148.2 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია