საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდან საშტატო განრიგის,ნუსხისა და გაცემული პრემიების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

130.pdf

მოთხოვნა

130.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.03.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდან საშტატო განრიგის,ნუსხისა და გაცემული პრემიების შესახებ სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   130.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია