საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან საშტატო განრიგისა და გაცემული პრემიების შესახებ

ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებულ იქნა ინფორმაცია მხოლოდ გაცემული პრემიების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

126.pdf

მოთხოვნა

126 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან საშტატო განრიგისა და გაცემული პრემიების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   126 pas.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია