საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა " საქართველოს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან" სამინისტროსა და შპს "ტბებს" შორის დადებული ხელშეკრულების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.10.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

435.pdf

მოთხოვნა

435.1 pas.pdf

პასუხი

435 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.10.2013 პასუხი #2 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე " საქართველოს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან" სამინისტროსა და შპს "ტბებს" შორის დადებული ხელშეკრულების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   435.1 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
11.10.2013 პასუხი #1 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე " საქართველოს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან" სამინისტროსა და შპს "ტბებს" შორის დადებული ხელშეკრულების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   435 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია