საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტზე, სამინისტროს მიერ შესწავლილი შეფასება, თუ რა ზეგავლენას მოახდენს პროექტი საქართველოს ეკონომიკაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ეკონომიკის_სამინისტროს_ხუდონჰესზე.pdf

მოთხოვნა

pasuxi_ekonomikis_saministrodan.pdf

პასუხი

pasuxi_ekonomikada_khudonhesi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.02.2014 წერილი პასუხის გასაცემად გადამისამა სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   pasuxi_ekonomikis_saministrodan.pdf
   pasuxi_ekonomikada_khudonhesi.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია