საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან სამეურვეო საბჭოს 2013წლის 4მარტის სხდომის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

06.03.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

107.13.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა