საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ. ბათუმის საკრებულოსგან 2009-2011წლების რეაბილიტაციის პროგრამების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

04.03.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

106.13.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა