საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "სიღნაღის #13 საოლქო საარჩევნო კომისიიდან" 2012 წლის 1-ლი ოქტომბრის არჩევნების ჩატარებისას საარჩევნო კომიისის წევრთა ვინაობის შესახებ, რომელთაც შეფარდათ ადმინისტრაციული ან/და დისციპლინალური სახდელი

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

375.pdf

მოთხოვნა

375 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.09.2013 პასუხი საჯარო ინფრომაციის გამოთხოვაზე "სიღნაღის #13 საოლქო საარჩევნო კომისიიდან" 2012 წლის 1-ლი ოქტომბრის არჩევნების ჩატარებისას საარჩევნო კომიისის წევრთა ვინაობის შესახებ, რომელთაც შეფარდათ ადმინისტრაციული ან/და დისციპლინალური სახდელი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

   375 pas.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია