ინფორმაცია გენდერის საკითხებზე სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდიდან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.03.2013

სტატუსი
დანართები

OPD0313135.pdf

მოთხოვნა

genderisporti.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
09.12.2013 ინფორმაცია გენდერის საკითხებზე სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდიდან საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

   genderisporti.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია