2012 წლის ფინანსური ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი3

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.10.2013

სტატუსი
დანართები

FOI request to Ministry of Internal Affairs.pdf

მოთხოვნა

Untitled Document 2

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.10.2013 სრული ინფორმაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   Untitled Document 2

სრულყოფილი ინფორმაცია
16.10.2013 request for additional information on financial turnover

15.10.2013 მხოლოდ ორი მეოთხედი ინფორმაციის იქნა მიღებული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ნაწილობრივი ინფორმაცია

 

გაგზავნილი მოთხოვნები

  • 2

    სრულყოფილი ინფორმაცია

  • 1

    უარი

ვადა დარღვევით

33%