იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი

IDFI - მ იუსტიციის სასწავლო ცენტრს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  ცენტრის მიერ 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ინფორმაციას (სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი).

წერილის გაგზავნის თარიღი : 10/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:       20/05/2011


პასუხი მიღებული იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა შემდეგი სახის ინფორმაცია.


იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.05.2011

სტატუსი
დანართები

justiciissaswavlocentri_biujeti.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად