ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში 2013 წლის პირველ კვარტალში გაცემული პრემიები

კატეგორია - სახელფასო ფონდები და პრემიები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მოთხოვნა - თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე) და თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 29/03/2013

მიღების თარიღი - 10/04/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.03.2013

სტატუსი
დანართები

ekonomikapremia3tve2424243.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.04.2013 Ministry of Economy and Sustainable Development ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

სრულყოფილი ინფორმაცია