მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 10 დეკემბრის ანგარიში

კატეგორია - საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მოთხოვნა - მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის  შესაბამისად, 2012 წლის 10 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საჯარო ინფორმაციის ანგარიში (ე.წ. 10 დეკემბრის ანგარიში);

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 25/02/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

10dekemberi0213078.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.02.2013 Georgian National Academy of Sciences საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

სრულყოფილი ინფორმაცია