სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებული თანხების ხარჯთაღრიცხვა, ნაწილი 2

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა
    
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მოთხოვნა - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თქვენი თვითმმართველი ერთეულისათვის 2012 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში გადარიცხული თანხების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა; სახელმწიფო ბიუჯეტის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თქვენი თვითმმართველი ერთეულისათვის 2012 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში  გადარიცხული თანხების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 13/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

opdsoflis_regionebi1112096naw2.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.12.2012 Municipal Board of Tetritskaro თეთრიწყაროს გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია