2011 წელს განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა

 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 
მოთხოვნა - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2011 წელს განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის შესრულების ბალანსი/ანგარიში)
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012
 
მიღების თარიღი - 13/12/2012
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით


 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

opdbiujeti1112096.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.12.2012 Municipal Board of Tetritskaro თეთრიწყაროს გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია