საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის წილის სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემა

კატეგორია - სახელმწიფო ქონება

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მოთხოვნა - გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2004-2012 წლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის (რომელიც წარმოადგენდა სახელმწიფოს) კერძო სამართლის იურიდიული პირების  წილების  საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის (ჩუქების) ხელშეკრულებების ასლები.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 11/02/2013

მიღების თარიღი - 13/02/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.02.2013

სტატუსი
დანართები

kolxeti0213012opd.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.02.2013 Ministry of Economy and Sustainable Development ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

სრულყოფილი ინფორმაცია