სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის გადარიცხული თანხების ხარჯთაღრიცხვა

კატეგორია -  საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

 

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - თიანეთის  მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მოთხოვნა -  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  თიანეთის   მუნიციპალიტეტისთვის  2012 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში  გადარიცხული თანხის   დეტალური ხარჯთაღრიცხვა

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 17/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

c_soflisprograma.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.12.2012 Municipal Board of Tianeti თიანეთის გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია