რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის გადარიცხული თანხების ხარჯთაღრიცხვა

კატეგორია -  საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

 

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - თიანეთის  მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მოთხოვნა -  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  თიანეთის   მუნიციპალიტეტისთვის  2012 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში  გადარიცხული თანხის   დეტალური ხარჯთაღრიცხვა

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 17/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

regioneb.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.12.2012 Municipal Board of Tianeti თიანეთის გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია