თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

კატეგორია -  საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

 

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მოთხოვნა  - თიანეთის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2011 წელს განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის შესრულების ბალანსი/ანგარიში)

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 17/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

5_biujeti.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.12.2012 Municipal Board of Tianeti თიანეთის გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია