სიახლეები

ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ გამართული მოლაპარაკებები პოტენციურ ინვესტორებთან

06.04.2015 ავტორი: IDFI

2015 წლის 26 მარტს IDFI-იმ საქართველოს ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოს მიმართა 2014 წელს მათ მიერ პოტენციურ ინვესტორებთან გამართული მოლაპარაკებების და აღნიშნულის შედეგად განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნით. როგორც  სააგენტოდან მიღებული დოკუმენტაციით ირკვევა სააგენტოს თანამშრომლები თვეში საშუალოდ 70 შეხვედრას მართავენ ინვესტორ კომპანიის წარმომადგენლებთან, მათ შორის ბიზნეს ფორუმებზე, ვიზიტის ფარგლებში და ა.შ. თუმცა როგორც სააგენტოს მიერ არის განმარტებული აღნიშნულ შეხვედრებს შორის მნიშვნელოვანს და შემდგომი პოტენციალის მქონეს   ყოველთვიურად საშუალოდ  წარმოადგენდა დაახლოებით 7 მათგანი.  სულ 2014 წლის განმავლობაში გაიმართა ამგვარი 79 შეხვედრა.

რაც შეეხება აღნიშნული მოლაპარაკებების შედეგად საქართველოში შემოსული ინვესტიციების ოდენობას, როგორც სააგენტო განმარტავს ინვესტორთა მიერ გადაწყვეტილების მიღება დაკავშირებულია გარკვეულ პერიოდთან და შესაბამისად შედეგი აისახება  2015 წელს, ხოლო 2014 წელს საქართველოში ინვესტიციები განახორციელეს იმ კომპანიებმა, რომლებთანაც მოლაპარაკება სააგენტომ აწარმოა 2013 წელს.  სააგენტოს უშუალო მონაწილეობით 2014 წელს შემოსულმა პირდაპირმა უცხოურა ინვესტიციებმა  შეადგინა  დაახლოებით 91 650 000 აშშ დოლარი.

 

დეტალურად სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი