სიახლეები

კონკურენციის სააგენტოს თავჯდომარისა და სააგენტოს დებულების დამტკიცების თაობაზე მიღებული საჯარო ინფორმაცია

03.06.2014 ავტორი: GYLA

2014 წლის 28 მაისს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს მთავრობის კანცელარიისგან მიიღო ინფორმაცია კონკურენციის სააგენტოს თავჯდომარის დანიშვნისა და სააგენტოს დებულების დამტკიცების თაობაზე. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სააგენტოს თავჯდომარედ გამწესებული იქნა - გიორგი ბარაბაძე.

მიღებული ინფორმაცია, ისევე როგორც, გაგზავნილი განცხადება განთავსებულია საიტზე და დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაეცნოთ.

გაგზავნილი განცხადება/მიღებული პასუხი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი