სიახლეები

საიას მიერ UNESCO-ში გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით მიღებული ინფორმაცია

29.05.2014 ავტორი: GYLA

2013 წლის 17 დეკემებერს საიამ გაერთიანებული ერების, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციას (UNESCO) მიმართა 2013 წლის ნოემბრის თვეში საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების თაობაზე. კანონპროექტი შეეხებოდა "კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს.
2014 წლის 4 აპრილს, საიამ UNESCO-ს გენერალური დირეტორის თანაშემწისგან (კულტურულ საკითხებში) მიიღო წერილი, სადაც საუბარი იყო, რომ საია-ს განცხადებაში დასმულ საკითხებთან დაკავშირებით UNESCO დაუკავშირდა შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს.
საია-მ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მოიპოვა მინისტრის მოადგილის - მანანა ბერიკაშვილის მიერ მომზადებული წერილი UNESCO-ს სახელზე;
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან გაგზავნილი განცხადება, ისევე როგორც მიღებული პასუხი განთავსებულია საიტზე და დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაეცნოთ.

იხ. საია-ს შესაბამისი განცხადება;ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი